سر فصل های دوره 

 • تبلیغات چیست ؟
 • بهترین روش های تبلیغات برای کسب وکار شما چیست ؟
 • 120 روش تبلیغ در جهان
 • چگونه تبلیغ خود را ماندگار کنیم
 • انواع روش های تبلیغات
 • تبلیغات بدون هزینه کدامند ؟
 • چگونه می توان یک شرکت یا فرد را به یک برند تبدیل کرد
 • متن ها چه تاثیری در اثرگذاری بیشتر تبلیغات دارند؟
 • تبلیغات خلاق کدامند ؟
 • طرح های خلاق را چگونه ایجاد کنیم
 • 4 کارگاه تبلیغات خلاق برای شرکت های فعال به صورت عملی

در این دوره بیش از 200 عکس و 20 فیلم در رابطه با تبلیغات و انواع آن پخش خواهد شد و به صورت عملی 4 کارگاه تبلیغات واقعی هم برگزار خواهد شد . کارگاه به صورت مشارکتی و پرسش و پاسخ اداره خواهد شد .

 

مخاطبین :

دانشجویان ، جویندگان کار ، جوانان ، کارمندان ، زنان خانه دار  و ...

 

 

مدت زمان آموزشی :

قابل ارائه در 4 الی 8 ساعت با توجه به مخاطبین و سازمان مربوطه