محورهای همایش :
الكترونيك
سيستم هاي قدرت
مخابرات و شبكه
تئوري كنترل و كاربرد
مهندسي پزشكي
هوش مصنوعي
سنسورها و ابزار دقيق
ميكرو رباتيك و نانو رباتيك
رباتهاي پرنده، زيردريايي و انسان نما
رباتهاي صنعتي و هوشمند

15 آبان ماه 1392