جناب آقای سید امیر جان نثاری

 مدیرعامل کلینیک کسب و کار

---------------------------------------------

 

جناب آقای اکبر تقی پور دهکردی

کارشناس مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد

 

 

--------------------------------------------

  بهزاد عزیزپور

رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کل

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

-------------------------------------------

 

سعيد مازندراني

نماينده موسسه كار وتامين اجتماعي استان گلستان

 

 

-------------------------------------

 

مصطفی قادری

بازرس كار اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد

-------------------------------------