کلیه ارگان ها و ادارات  دولتی و خصوصی محترم جهت دعوت از کارآفرینان ایرانی برای حضور در همایش های خودمی توانند فرم درخواست سمینار که در ذیل امده است را تکمیل کرده و ارسال نمایند مدیر سایت در اسرع وقت به درخواست شما پاسخ گو خواهد بود .

فرم درخواست سمینار از کارآفرینان