جذب و استخدام منابع انسانی، آموزش مهارتی و فرهنگی منابع انسانی، مشاوره مدیریت منابع انسانی، تدوین و پیاده سازی ساختار سازمانی (organization chart) ، مدیریت استعداد، مشاوره رهبری در مدیریت، مشاوره شغلی و استعدادی

 

در کلینیک کسب و کار شما می­توانید پاسخ سوالات زیر را دریافت کنید:

  1. در چه زمینه هایی منابع انسانی کسب و کار ما نیاز به اصلاح و بهبود دارند؟
  2. چه بخش هایی از کسب و کار ما نیاز به گسترش یا کاهش منابع انسانی دارد؟
  3. کدام یک از موقعیت های سازمانی ما نیاز به جابجایی منابع انسانی دارند؟
  4. چه افرادی مناسب با موقعیت شغلی موجود در کسب کار ما هستند؟
  5. چگونه باید افراد مناسب با کسب و کار خود را جذب و استخدام نمود؟
  6. چه استعدادی دارم و چه شغلی مناسب من می­باشد؟
  7. چگونه باید پرسنل را در مسیر وفاداری به سازمان مدیریت کرد؟