ارائه مشاوره در زمینه معرفی حسابدار،اصلاح حسابها،تهیه صورت های مالی،حسابرسی مالی و مالیاتی،تهیه نرم افزار های مالی و حقوق و دستمزد،تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سایر خدمات مالی و مالیاتی

 

در کلینیک کسب و کار، شما می توانید پاسخ سؤالات زیر را دریافت نمایید:

1)رعایت چه نکاتی در تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری و مالی ضروریاست؟

2)صورت های مالی خودرا چگونه تنظیم و تحلیل کنیم؟

3)فعالیت های مالی خود را چگونه ساماندهی کنیم تا ملزم به پرداخت کمترین میزان مالیات و بیمه شویم؟

4)ضوابط،فرایند ها و فرم های مالی مناسب برای کسب و کار ما کدامند؟

5)کدام نرم افزار(مالی/حسابداری،حقوق و دستمزد و انبار)برای توسعه ی کسب و کار ما مناسب تر و موثرتراست؟

6)برای حسابرسی وانبارگردانی موسسه ماتوجه به چه نکاتی ضروری است؟

7) در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی رعایت چه نکاتی الزامی است؟

8)دانستن چه مواردی دربارهدرباره آیین نامه ها و دستور العملهای مالی،حسابداری قیمت تمام شده و حسابداری پیمانکاری ضروری است؟