در کلینیک کسب و کار، شما می توانید پاسخ سؤالات زیر را دریافت نمایید:

1)چگونه طرح های توسعه ی کسب و کار خود را به اقتصادی ترین شکل ممکن طراحی و تامین مالی کنیم؟

2)نکات ضروری در امکان سنجی طرح های توسعه و سرمایه گذاری کدامند؟

3)چگونه فرآینددریافت تسهیلات بانکی و باز پرداخت سود آن را به بهترین شیوه ی ممکن مدیریت کنیم؟

4)دانستن چه مواردی درباره ی صدور،تمدید و تغییر انواع ضمانت نامه های بانکی ضروری است؟

چیست؟LC,Refinance,Finance5)سریع ترین روش گشایش

6)چه زمان و بر اساس چه شواهدی می توان به خرید اوراق قرضه اقدام کرد؟

7)اعتبار سنجی طرحها، مصوبات و پیشنهادات اعتباری چگونه ممکن است؟

8)انجام خدمات ارزی کسب وکار مستلزم چه اقداماتی است؟

9)برای دریافت هریک از انواع خدمات بانکی چه باید کرد؟