در کلینیک کسب و کار، شما می توانید پاسخ سؤالات زیر را دریافت نمایید:

1)دانستن چه قوانینی برای را ه اندازی و توسعه کسب و کار ضروری است؟

2)چگونه قراردادهایی دقیق،پیراسته،محکم و موثر منعقد کنیم؟

3)اختلافات و تعارض های خود با نیروی انسانی را چگونه مدیریت کنیم تا متضرر نشویم؟

4)رعایت چه نکاتی در جلسات اداره کار(هیات تشخیص و حل اختلاف)ضروری است؟

5)بی توجهی به چه مواردی در انعقاد قراردادهای کارگری،پیمانکاری،حمل و نقل و بیمه به ما آسیب می رساند؟

6)آیین نامه انضباطی شرکت شما چیست؟چگونه آن را تنظیم کرده اید؟