نام و نام خانوادگی: اکرم  رستم پور                      

 تاریخ تولد :     27/1/1363     

   استان : اصفهان                                                                                         

   میزان تحصیلات :   کارشناسی    

   رشته تحصیلی: روانشناسی                            

  محل اخذ مدرک:  دانشگاه پیام نور   

زمینه کارآفرینی:  خدمات

  در زمان شروع به کار چند سال داشتید؟ و در حال حاضر چند سال است که در این حرفه فعالیت دارید؟
19 سال _ 10 سال

 

  وجه تمایز کار شما با افراد دیگر این حرفه در چه مواردی است ؟
ارائه طرح های بهبود کیفیت خدمات شرکت .مدیریت نوین نیروهای انسانی . مدیریت بحران درراه اندازی سرویس های پشتیبانی وخدماتی ، تیم سازی ورهبری

 

 شما چه نوآوریهایی در کسب و کارتان داشته اید؟
تسهیل روند ارائه خدمات ، درآمدزایی و تدوین روال کاری براساس استاندارهای ایزو ، پیاده سازی بسترهای نرم افزاری کاربردی

 

   در شروع کار چند نفر با شما همکاری می کردند و در حال حاضر چه تعداد؟ 
10 نفر ودرحال حاضر 60 نفر

 

 آیا به نظر خودتان نیز فرد موفقی هستید ؟ رمز موفقیتتان در چه مواردی است؟
بله ، موفقیت نسبی است ودرهرزمان باتوجه به دیدگاه شخصی واجتماعی امکان دستیابی دارد .

 تفکر خلاق، بروزآوری اطلاعات،برنامه ریزی کوتاه مدت وبلند مدت، هدف گذاری،هوشیاری وآگاهی

 

آیا در شروع کار ، تجربه مرتبطی داشته اید؟          

خیر

 

 تا چه اندازه اطرافیان (خانواده، دوستان) در پیشبرد کارتان موثر بوده‌اند؟
100%

 

شرایط خانوادگی و مالی دوران کودکی‌تان چگونه بوده است؟ آیا ریشه‌هایی از علاقه به این شغل را در کودکی‌تان نیز سراغ دارید؟
متوسط - بله

 

 آیا تحصیلات شما در کارتان موثر بوده است؟
بله

 

آیا نیاز به موفقیت شما را به سمت این کار سوق داده است؟ در کل چه عواملی باعث شده است به این کار جذب شوید؟
رسالت درونی واحساس مسئولیت

 

چه قدر از نظر مالی حمایت شده‌اید؟ و به نظرتان در کار شما، حمایت‌های مالی چه قدر می‌توانند موثر باشند؟
کم –بسیار زیاد

 

آیا تا به امروز درکارتان شکست  هم خورده‌اید؟ به نظرتان دلایل شکست شما چه مواردی بوده است؟
بله - عدم یکپارچه بودن سیستم های ، کمبود فن آوری ونرم افزارهای مورد نیاز ، هزینه های سرمایه گذاری

 

معمولا چه مشکلات و موانع مهمی در حرفه‌ی شما وجود دارند؟و شما چه راهکارهایی برای حل و یا کمتر شدن آنها پیشنهاد می کنید؟
عدم فرهنگ سازی سازمانی و کشوری درخصوص ایده های مصوب شده ، عدم وجود کارهای گروهی، فعالیت های مجزا وموازی ، عدم وجود منابع علمی وامکاناتی حمایتی دردسترس

 ایجاد گروه های همفکر وهمسو ، اشاعه فرهنگ تیم سازی ، آموزش

 

اگر بار دیگر زندگی کاری خود را شروع می کردید آیا باز هم فعالیت در این حرفه انتخاب شما بود؟ در حال حاضر با شرایط فعلی خود کدام حرفه مورد علاقه ی شما است؟

بله والبته متمرکزتر و با برنامه ریزی هدفمند ومداوم -  مدیریت نیروهای انسانی .تحلیل ورفتارشناسی فعالیت های کاری / تالیف وتحقیق

 

چه پیشنهادهایی برای افراد تازه‌کاری که دوست دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند، دارید؟

کسب تجربه و استفاده از اساتید مطرح در زمینه فعالیت . آگاهی علمی وهمگام شدن با فن آوری های نوین .

 

و حرف آخر........

 

" افق دور تاریک نیست "

" اندیشه ، مسیر گام هایم را وگام هایم سرنوشتی را رقم خواهند زد که برآن پایدارم "

 

از همکاری شما کمال تشکر و امتنان را داریم.                                

       پیروز و موفق باشید