سر فصل های دوره 

 • تعاریف اهمیت و ضرورت مهندسی فروش و بازاریابی
 • تعیین بازارهای هدف محصولات
 • نحوه ورود به بازار های هدف
 • شاخص ها و تکنیک های مهندسی فروش
 • مهندس فروش و مهندسی بازار
 • مهندسی فروش در چند بازار جهانی
 • رفتار خریداران در مهندسی فروش
 • تکنیک های ارتباطی در فروش مدرن
 •  تكنيك قيمت گذاري خلاق
 • مديريت محصولات و خدمات خلاقانه
 • مشتری‌مداری خلاق و گفتار درمانی فروش
 • فنون خلاقانه جذب مشتري
 • بازارسازی و بازارگرمی خلاق

  در این دوره بیش از 15 فیلم در رابطه با بازارسازی و بازاریابی پخش خواهد شد و کارگاه به صورت مشارکتی و پرسش و پاسخ اداره خواهد شد .

 

مخاطبین :

مدیران فروش ، کارشناسان فروش ،مدیران شرکت های کوچک ، دانشجویان ، جوانان ، کارمندان و ...

 

مدت زمان آموزشی :

قابل ارائه در 4 الی 12 ساعت با توجه به مخاطبین و سازمان مربوطه