سر فصل های دوره

 • بررسی وضعیت آینده شغلی جوانان در کشور
 • کارمندی بهتر است یا کارآفرینی
 • راه های ثروتمند شدن چیست؟
 • چگونه می توان یک ایده خوب پیدا کرد ؟
 • ایده ها را چگونه طبقه بندی کنیم ؟
 • ایده های را چگونه ارزیابی کنیم ؟
 • طرح کسب وکار چیست ؟
 • نکاتی که باید در انتخاب نهایی یک ایده به آن توجه کرد ؟
 • چگونه یک کسب وکار را شروع کنیم ؟
 • در راه اندازی کسب وکار مهمترین قسمت های مورد توجه کدام است ؟
 • 20 سوال حیاطی در شروع کسب وکار ؟
 • چگونه کسب وکار خود را اداره کنیم .

در این دوره بیش از 30 فیلم در رابطه با ایده های متنوع کسب وکار پخش خواهد شد و کارگاه به صورت مشارکتی و پرسش و پاسخ اداره خواهد شد .

 

مخاطبین :

دانشجویان ، جویندگان کار ، جوانان ، کارمندان ، زنان خانه دار  و ...

 

مدت زمان آموزشی :

قابل ارائه در 4 الی 8 ساعت با توجه به مخاطبین و سازمان مربوطه