عضویت افتخاری
نام دانشگاه: 
180
جنسیت: 
مرد
وضعیت تاهل: 
متاهل
عکس: 
تاریخ تولد: 
يكشنبه, آذر 28, 1395
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
درجه هیئت علمی: 
دانشیار
نوع عضویت: 
مسئولین دستگاههای اجرایی حوزه کارآفرینی
سمت: 
Replica Chopard watches