نام و نام خانوادگی تصویر نام شرکت
Replica Chopard watches
اقدس عسکریان پیشگامان عسکریه، مجتمع غیردولتی علمی آموزشی پیشتازان هوشمند
سید امیر جان نثاری کلینیک کسب وکار
محمد عصارزاده گان گروه صنایع غذایی جرعه
كامران سهرابي سوري مجتمع توليدي ، عمل آوري و بسته بندي پارسيان زاگرس كوهدشت
محمدرضا مرید شوشتری شرکت صنایع پتروشیمی زنجان
قاسمعلي جباري ديزيچه پروفيل سازي جباري(شركت پروفيل فولادي اصفهان )
اکبر سپاهانی نژاد
محمدرضا سليمي معين ابريشم
خدایارمحمدی خسروی مرغداری محمدی خسروی

صفحه‌ها