نام و نام خانوادگی تصویر نام شرکت
بهرام حسنی شرکت بهرام تاپ طوس
فرزانه سالاری مجتمع اموزشی افق
مهدی تکیان شرکت ایمنی شیشه سپهر
حسن درویش زید ابادی شرکت ذوب اهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب
حمیدعبدی
بهنام فصیحی لله لو مبتکران آینده سیما

صفحه‌ها