نام و نام خانوادگی تصویر نام شرکت
پرویز پروین تركيب گاز الوند
حسنعلی باغبانیان تدبیر ایده پردازان 5040
حسین عطار
سعید حامد نیا
سعید برخدا نقش تندیس آریا
فرهاد جهانگیری
سمیه باقربیگی
طهماسب داودی
سید محمد حسن سید شجاع
گلشاد نصیری

صفحه‌ها