نام و نام خانوادگی تصویر نام شرکت
احمد هدایت آموزشگاه آزاد جوان رایانه
رضا چینی آجرنما چین
محمود رضا یوسفی تولید لوله و پروفیلهای پی وی سی مهراس کویر
قاسمعلی جباری دیزیچه پروفيل سلزي جباري(شركت پروفيل فولادي اصفهان
کامران سهرابی سوری مجتمع توليدي ، عمل آوري و بسته بندي پارسيان زاگرس كوهدشت
محمد عصارزادگان شرکت تولیدی آرد جرعه
اقدس عسکریان پیشگامان عسکریه، مجتمع غیردولتی علمی آموزشی پیشتازان هوشمند
محمدرضا شریفی گروه شریف
رضا چینی آجر نماچین
محمود رضا یوسفی تولید لوله و پروفیلهای پی وی سی مهراس کویر

صفحه‌ها

ورود کاربر