نام و نام خانوادگی تصویر نام شرکت
مجتبی نوایی شرکت صنعتی خزرالکتریک
انوشیروان مرآت صنایع ارتباطی آوا
پیام شعبانیان صنایع ارتباطی آوا
داود ادیب صنایع ارتباطی آوا
سید رضا شیخ الاسلامی تعاونی فرش دستباف آرون
مجید کاظم خانی توان سازان فجر
حسین مجلسی کوپائی شرکت مهندسی فراتحقیق سپاهان
خدایار محمدی خسروی مجموعه مرغداری و گاوداری خدایار محمدی خسروی
پرویز پروین تركيب گاز الوند
حسنعلی باغبانیان تدبیر ایده پردازان 5040

صفحه‌ها

ورود کاربر